Trader-Pro-48

BTC điều chỉnh ngắn hạn

Giá lên
BINANCE:BTCUSDT   Bitcoin / TetherUS
mua quanh vùng giá 11441-11883
mục tiêu ở vùng giá 11858 và 12k
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.