Thang_HT

Cập nhật xu hướng BTC ngắn hạn theo sóng ELLIOTT ngày 27/10/2021

Thang_HT Cập nhật   
BINANCE:BTCUSDT   Bitcoin / TetherUS
Sóng BTC đi khung H4 được tô bằng màu tím, hiện tại đã xong 5 sóng và đang điều chỉnh sóng abc, sóng (4) hiện tại ở vùng giá 54, khi giá hồi về sẽ hồi về vùng giá của sóng 4 rồi sau đi bật lên đi vào con sóng tăng tiếp theo
Bình luận: giá đã đi hết điều chỉnh, tiếp tục lên sóng 3 it nhất đến 80k
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.