Zoele

Jenny xí hổ

Giá lên
BINANCE:BTCUSDT   Bitcoin / TetherUS
Cập nhật #BTC daily 01/03:

✨ Market Maker.

✨ Nến tháng đóng ổn, nến tuần đóng đẹp, nến ngày đóng cực đẹp. Fomo thôi ae =))

✨ Hôm qua ăn ngập mặt rồi. Hôm nay khả năng sẽ chỉnh nhẹ rồi bay tiếp. Chờ hồi đánh lên toàn thị trường nhé ae.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.