TraderTop-net

Bitcoin 06/06 - Dấu hiệu đảo chiều đã xuất hiện nhưng...

Giá lên
BINANCE:BTCUSDT   Bitcoin / TetherUS
Một lần nữa, vùng mua quanh 7400 - 7600 của chúng ta đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. BTCUSDT bật vào đây lần thứ 2 và nhảy lên trên 7800 trở lại.

Chúng ta đang có dấu hiệu đảo chiều tăng ở vùng giá này, thể hiện qua mô hình price action 1-2-3 tạo đáy. Theo lý thuyết mô hình, BTCUSDT cần vượt lên trên điểm 2 để tạo breakout, làm động lực đi lên cao hơn.

Volume ở vùng này cũng chưa mấy cần quan tâm khi nó khá bé, cho thấy Bò hay Gấu gì cũng chưa tung đòn sát thủ.

Để vượt lên cao hơn, như đã nói tối qua, BTCUSDT cần phá cái PPZ kháng cự mạnh quanh 8050 - 8330. PPZ này đã nhiều lần bắt BTCUSDT phải dừng bước tăng/giảm trước đó.

Nhìn chung hôm nay vẫn là ngày mua vào và thắp nhang khấn BTCUSDT đừng lọt xuống dưới 7400 mà thôi.

Happy and safe trading anh em !!!

➡️𝗦𝗔́𝗖𝗛 𝗧𝗥𝗔𝗗𝗜𝗡𝗚 𝗖𝗨̉𝗔 𝗧𝗥𝗔𝗗𝗘𝗥 𝗤𝗨𝗔̉𝗡 𝗟𝗬́ 𝗤𝗨𝗬̃ 𝗧𝗥𝗜𝗘̣̂𝗨 Đ𝗢̂: https://cutt.ly/danh-bai-fx
𝗧𝗿𝗮𝗱𝗲𝗿𝗧𝗼𝗽: https://vn.tradertop.net/
𝗬𝗼𝘂𝘁𝘂𝗯𝗲: http://bit.ly/yttdv
𝗙𝗮𝗰𝗲𝗯𝗼𝗼𝗸: http://bit.ly/groupfbtdv
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.