TraderTop-net

Bitcoin trung hạn ngày 05/01 - Thành bại là tại đường cổ

BINANCE:BTCUSDT   Bitcoin / TetherUS
Chúng ta đang thấy mô hình Vai Đầu Vai Ngược - Inverted Head and Shoulders Pattern - đang hình thành trên biểu đồ ngày của Bitcoin BTCUSDT . Đây là mô hình đảo chiều tăng. Vùng xám phía trên là vùng đường cổ - neckline. Đây chính là vùng quyết định sự thành bại của mô hình này. Nếu Bitcoin trung hạn có thể break mạnh lên trên vùng đường cổ - neckline - thì khả năng có thể tăng thêm. Break vùng đường cổ này thì cũng là break đường xu hướng giảm, cũng là tín hiệu tăng. Vùng break này ở trên vùng 4.500. Nếu vượt 4.500 thì có khả năng Bitcoin trung hạn tăng thêm 1 khoảng bằng từ đoạn từ đầu đến đường cổ, theo lý thuyết, và Bitcoin trung hạn có thể tăng lên đến trên 5.500.

Chúng ta cũng thấy rằng đường cổ này cũng là một vùng kháng cự mạnh, kết hợp giữa cái đường cổ hiện tại và đường xu hướng giảm. Vùng đường cổ này đã có vài lần tạo kháng cự, đẩy Bitcoin trung hạn xuống trở lại mỗi khi nó mon men lên đây.

Tình hình hiện tại của Bitcoin trung hạn thì thấy đang có sự tích lũy của giá. Vùng tích lũy đang hẹp dần lại, cho thấy khả năng có sự bùng nổ sắp tới. Volume cũng đang giảm, cho thấy có thể có "âm mưu" gì ở vùng vai phải ngược này.

Tóm lại, chủ đạo trước mắt cho Bitcoin trung hạn là bán xuống ở vùng này trước và dừng lỗ ở trên vùng này, nếu Bitcoin phá mạnh lên vùng này thì đợi hồi lại để mua vào. Thành bại cho Bitcoin trung hạn tuần này là quanh cái đường cổ nhé anh em

Happy and safe trading !!!

➡️𝗦𝗔́𝗖𝗛 𝗧𝗥𝗔𝗗𝗜𝗡𝗚 𝗖𝗨̉𝗔 𝗧𝗥𝗔𝗗𝗘𝗥 𝗤𝗨𝗔̉𝗡 𝗟𝗬́ 𝗤𝗨𝗬̃ 𝗧𝗥𝗜𝗘̣̂𝗨 Đ𝗢̂: https://cutt.ly/danh-bai-fx
𝗧𝗿𝗮𝗱𝗲𝗿𝗧𝗼𝗽: https://vn.tradertop.net/
𝗬𝗼𝘂𝘁𝘂𝗯𝗲: http://bit.ly/yttdv
𝗙𝗮𝗰𝗲𝗯𝗼𝗼𝗸: http://bit.ly/groupfbtdv
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.