Phamdong1969

BTC đang cho xu hường giảm

Giá xuống
BINANCE:BTCUSDT   Bitcoin / TetherUS
Trên đồ thị ngày BTC đang hướng về mức hỗ trợ gần là 3850$ Phá vỡ vung này thì có thể xuống 3765$ và 3677$

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.