Binhes16190

Đến lúc “tiêu tiền” “đi chợ” rồi!

Giá lên
BINANCE:BTCUSDT   Bitcoin / TetherUS
Thấy sao nói vậy thôi!
Thị trường này không thể trí luận được.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.