Radar-crypto

Cập nhật BTC ngắn hạn 14/2/2022

KUCOIN:BTCUSDT   Bitcoin / Tether
- BTC nếu không giữ được mốc hỗ trợ 41xxx thì sẽ điều chỉnh về mốc 39xxx-36xxx.
- Vẫn giữ được mốc 41xxx thì tiếp tục leo lên 45xxx
- Chú ý chia tiền mua hàng và Stoploss lúc này.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.