lich96

btc xuống sâu

Giá xuống
BINANCE:BTCUSDT   Bitcoin / TetherUS
khẳ năng trong ngày mai nó đục mốc 8k9 và còn xuống sâu nữa và và test lại HT 8k2
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.