171 lượt xem
1
Mô hình vai đầu vai và vùng OB bên dưới.................................................

Bình luận