MinhAnhhh

Bạn có thể tham khảo biểu đồ dưới đây

Giá lên
BINANCE:BTCUSDT   Bitcoin / TetherUS
Hiện tại, đường biểu đồ hàng ngày của BTC đang có xu hướng tăng, bạn có thể quan sát xem nó có thể phá vỡ đường xu hướng hay không. Nếu trong biểu đồ 4 giờ, các điểm chuyển sang màu xanh thì có thể mua.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.