Long BTC . Khung D, giá tìm về vùng cầu cũ, xuất hiện lực tăng từ phía buyer mạnh, long theo phe mạnh hơn, target phá đỉnh chạm vùng 1,168 theo fibo mở rộng.