BINANCE:BTCUSDT   Bitcoin / TetherUS
Buy in
Xu hướng tổng thể tăng, Giá hồi về vùng hỗ trợ trước đó và bật lên với cây Pinbar khá dài
Rời SL theo vùng kháng cự

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.