A_Luan26

Bitcoin hôm nay : Bẫy giá tăng

BYBIT:BTCUSDT   BTCUSDT Perpetual Contract
Đợi 52k có gặp phản ứng gì không.

chưa hề nên mua ở thời điểm bây giờ.