Trongvinh-FA25

BTC/USD - Update hành vi giá Bitcoin ngày 27/08

BINANCE:BTCUSDT   Bitcoin / TetherUS
Bitcoin xác nhận phá vỡ thất bại vùng tích luỹ giá tiếp tục giảm, vùng hỗ trợ tiếp theo là 42,400-43,400$ chờ quan sát phản ứng giá

---------------------------------------------------------
🔴 YouTube: https://www.youtube.com/c/TrongvinhFA25
🟢 TA Education: https://t.me/trongvinhFA25
🟡 Community: https://t.me/Trongvinh_FA25
🟣 Premium Newsletter: https://dubaotiente.com/
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.