TranHoaiNam2111

Giao dịch BTCUSDT: Buy ngắn hạn

TranHoaiNam2111 Cập nhật   
BINANCE:BTCUSDT   Bitcoin / TetherUS
Mua BTC: Ngắn hạn
Entry: 29750
SL: 28800 (3.20%)
TP: 33150 (11.40%)
Xin cám ơn quý anh chị và các bạn đã theo dõi bài viết.
Đóng lệnh: dừng lỗ
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.