TraderTop-net

Bitcoin ngày 10/06 - Trở về vùng nguy hiểm với mô hình nguy hiểm

BINANCE:BTCUSDT   Bitcoin / TetherUS
Điều chúng ta nghi ngờ về vùng "tử địa" PPZ quanh 8050 - 8350 đã hoàn toàn chính xác. BTCUSDT không thể vượt qua vùng giá này khi chỉ với tới 8100 rồi bị đẩy ngược lại xuống dưới 7600 như hiện nay.

Như đã nhắc đi nhắc lại nhiều lần trong các bài viết phân tích BTCUSDT gần đây, tôi cho rằng vùng 7400 - 7600 là vùng tử thủ cuối cùng của Bò trước khi BTCUSDT đảo xu hướng. Đây là chân sóng tăng đợt trước, xét về mặt PTKT, vì vậy nếu nó gãy thì cũng về mặt PTKT, xu hướng ngắn hạn của BTCUSDT sẽ chuyển sang giảm.

Về cấu trúc mô hình biểu đồ, chúng ta có mô hình 3 đỉnh thấp dần - 3 falling peaks - thể hiện rằng BTCUSDT bắt đầu có cấu trúc giảm giá. Theo lý thuyết mô hình, vùng bán là khi BTCUSDT phá vỡ đáy trước của đỉnh 3, tức vùng quanh 7400 hiện tại.

Tôi cho rằng BTCUSDT có thể còn 1 đợt bật nữa, chưa biết mạnh yếu ra sao. Trước tiên do cấu trúc biểu đồ chưa chuyển sang tăng nên tạm thời vẫn có thể mua vào, nhưng lưu ý là với volume nhỏ thôi vì biểu đồ không còn đẹp cho Bò nữa. Thêm lưu ý là dừng lỗ chặt chẽ nữa nhé.

Đầu tuần mới tạm thời là vậy.

Happy and safe trading anh em crypto thiện lành !!!

➡️𝗦𝗔́𝗖𝗛 𝗧𝗥𝗔𝗗𝗜𝗡𝗚 𝗖𝗨̉𝗔 𝗧𝗥𝗔𝗗𝗘𝗥 𝗤𝗨𝗔̉𝗡 𝗟𝗬́ 𝗤𝗨𝗬̃ 𝗧𝗥𝗜𝗘̣̂𝗨 Đ𝗢̂: https://cutt.ly/danh-bai-fx
𝗧𝗿𝗮𝗱𝗲𝗿𝗧𝗼𝗽: https://vn.tradertop.net/
𝗬𝗼𝘂𝘁𝘂𝗯𝗲: http://bit.ly/yttdv
𝗙𝗮𝗰𝗲𝗯𝗼𝗼𝗸: http://bit.ly/groupfbtdv
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.