BINANCE:BTCUSDT   Bitcoin / TetherUS
Giá về vùng kháng cự trog trading range khung M15 tạo ra mẫu hình các nến reject và nến bearish egf. Đồng thời các chỉ báo macd và stoch đã báo bán ==> sell BTC
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.