vuongdq2121

BTC đang hình thành trap tăng giá khung H4

Giá lên
BINANCE:BTCUSDT   Bitcoin / TetherUS
BTC đang hình thành trap tăng giá khung H4
Rất có khả năng sẽ phá đỉnh 56K tiến về 57K5 - 58K trước khi có nhịp điều chỉnh giảm
Sẽ phải có điều chỉnh giảm có điều phải lên đã
Giai đoạn cần quan sát sao thị trường và chue yếu long bit thôi

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.