trum98pk

View btcusdt đầu tuần .

Giá lên
BINANCE:BTCUSDT   Bitcoin / TetherUS
Nhìn hành động giá BTC trên khung h4 cho ta thấy giá đã phá qua đỉnh vùng 7k3 quan trọng đỉnh 7k3 là đỉnh dẫn tới đái thấp nhất,.điều này cho ta thấy đã xác nhận xu hướng giảm đã bị phá trên khung h4 nha.Giá hiện tại rsi cho ta thấy phản ánh khả năng nó đã rơi vào tình trạng mua quá mức - overbought. BTC bắt đầu chạm vào vùng kháng cự mạnh quanh 7k6 - 7k8. Vùng này đã rất nhiều lần chặn đứng đà tăng giá của BTC .Nhìn chung, anh em đừng vào mua ở đây kẻo dễ bị đu đỉnh nha. Nếu muốn mua vào BTC cần phải có một đợt hồi xuống.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.