mautd

BTC - Chart 6H

Giá lên
mautd Pro Cập nhật   
BINANCE:BTCUSDT   Bitcoin / TetherUS
- Kèo mới cho ae đây.

P/s: Đủ 50 like sẽ có post kèo mới
Đã hủy lệnh:
- Hủy kèo nhé mọi người.
Bình luận:
Thôi ko chém gió linh tinh nữa. Chất lượng bài phân tích của mình thế nào thì các bạn check lịch sử sẽ biết, các bạn xem mà có theo kèo thì phải tuân thủ các target mình đề ra vì bài phân tích cũng chỉ là dự đoán thôi ko thể chính xác 100% đc. Còn các bạn đã lỡ thì phải chấp nhận đừng lên comment ca thán.
=> Chốt lại: Các bạn muốn ăn hàng fee chất lượng cao thì nên comment động viên thì mới có kèo mới, còn những thành phần comment tiêu cực thì các bạn cũng cần phải report comment đó hoặc report tài khoản của mình :D.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.