BINANCE:BTCUSDT   Bitcoin / TetherUS
Btc .d tăng làm cho alt đi ngang hoặc giảm nhẹ. Có thể mua btc lên 58 - 60k sau đó btc mua alt để tối ưu lợi nhuận
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.