Allin102

Phân tích ngắn hạn BTC/USDT sàn Binance ngày 28.12.18

BINANCE:BTCUSDT   Bitcoin / TetherUS

- Trên cmc: Vốn hóa còn 120 tỷ $ tiếp tuc giảm, vol 24h giảm còn 15.4 tỷ $, Dominace đạt 52.9%
- Khung 1D: Nến 1D ngày 28.12 đỏ, thân dài, đóng dưới BB giữa, vol trung bình, RSI đang tiến đến trend tăng - cùng chờ đợi phản ứng tại đây.
- Khung 4h: Giá nằm dưới cạnh dưới mây ichi + MA200, theo fibo hiện giá đã về vùng 0.618, có khuynh hướng tiến đến 0.786, RSI 31 đã về vùng quá bán, vol giảm dần, cho thấy lực xả đã yếu dần.
TH1 giá đang đi theo mô hình hiệu chỉnh elliot wave thì sóng B sắp hoàn thành, chờ đợi sóng C chạy với taget cao hơn 4k. Điều kiện giá được giữ trên 3404$.
TH2 giá mất mốc thấp nhất 3157$ thì stoploss và tìm đáy mới vùng 2550$ và 1925$.
- Tổng kết: Xu hướng giảm điều chỉnh chưa chấm dứt. Chiến lươc theo 2 TH trên. Hiện tại sau khi stoploss lệnh hôm qua mình đang đợi vùng giá đẹp + tín hiệu đảo chiều khung nhỏ để vào lệnh.
- P/S Sorry ae mình update muộn, cuối năm rồi nên không nên ham lệnh.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.