quangtvht

Canh múc BTC

quangtvht Cập nhật   
BINANCE:BTCUSDT   Bitcoin / TetherUS
Canh múc như hình, có thể target xa hơn về 43-44k.
.
.
.
Cho mô tả đủ dài Cho mô tả đủ dài Cho mô tả đủ dài Cho mô tả đủ dài Cho mô tả đủ dài Cho mô tả đủ dài
Bình luận:
39k5 rời SL về entry ngồi rung đùi đến đâu thì đến nào :)))
Bình luận:
40k2 đã đạt 1:2, chốt 50% tiêp tục gồng.
Bình luận:
H1 hình thành mô hình 2 đáy tại vùng entry, sẽ tiếp tục tăng!
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.