tuananhxd68

BTCUSDT 9h50 am 24/8/2021

Giá lên
BINANCE:BTCUSDT   Bitcoin / TetherUS
BTC H1 đã cho thấy dấu hiệu điều chỉnh nhẹ giá lên trong ngắn hạn anh em nào có thể vào kèo này R:R = 1-:-1.5
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.