TrongLe

Giá Đóng cửa Cao nhất

Giá lên
BINANCE:BTCUSDT   Bitcoin / TetherUS
Giá đã đóng cửa nến tuần cao nhất, giá mục tiêu tiếp theo là 140k
goodluck
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.