dinhchien

BTCUSD - Day trade theo kênh giá Keltner & ADX 6/10/2021

Giá lên
BINANCE:BTCUSDT   Bitcoin / TetherUS
Vào lệnh khi ADX vượt qua 45
Lệnh 2 ở Fibonacci 0.75
- Thông số:
Keltner basis 20, confirmed by Upper2/Lower2.
ADX smooth = 9
ADX length = 9
ADX trend line = 45
ADX higher timeframe
------------
Stoploss/take profit: 1/1
Risk/reward lệnh 1: 1/1
Risk/reward lệnh 2: 1/3

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.