trinhnamphong

BTC/USDT - Mô hình cái nêm tăng giá

Giá lên
BINANCE:BTCUSDT   Bitcoin / TetherUS
Trên khung thời gian D1 = xuất hiện mô hình cái nêm thể hiện sự tăng giá mạnh của BTC .
Thoát khỏi vùng cái nêm sẽ tăng rất mạnh