TraderTop-net

Bitcoin ngày 17/12 - Cẩn thận với vùng mạnh

Giá xuống
BINANCE:BTCUSDT   Bitcoin / TetherUS
Con sóng giảm BTCUSDT đã tiếp tục đúng như kỳ vọng của chúng ta thời gian gần đây. Chúng ta có nhắc đến khả năng BTCUSDT về dưới 6900 và thực tế sau cú dump nhẹ khuya qua, BTCUSDT đã về gần đến 6800

Một số điểm cần chú ý với BTCUSDT hiện nay về PTKT
* Xu hướng giảm đang tiếp diễn sau khi BTCUSDT phá mô hình tích lũy bằng một nến giảm dài.
* Hiện BTCUSDT đã về đến sát vùng hỗ trợ mạnh của nó quanh 6500 - 6800. Đây là vùng đã chặn đứng một số sóng giảm trước đó, cho thấy đây là vùng hỗ trợ mạnh.

Tóm lại, trong ngắn hạn, tiếp tục đợi BTCUSDT hồi lên để bán xuống tiếp, tuy nhiên, không nên bán khối lượng lớn nữa vì BTCUSDT đã về đến hỗ trợ mạnh, tiềm ẩn khả năng đảo chiều

Đầu ngày tạm thời vậy nhé anh em

Happy and safe trading anh em crypto thiện lành !!!

➡️𝗦𝗔́𝗖𝗛 𝗧𝗥𝗔𝗗𝗜𝗡𝗚 𝗖𝗨̉𝗔 𝗧𝗥𝗔𝗗𝗘𝗥 𝗤𝗨𝗔̉𝗡 𝗟𝗬́ 𝗤𝗨𝗬̃ 𝗧𝗥𝗜𝗘̣̂𝗨 Đ𝗢̂: https://cutt.ly/danh-bai-fx
𝗧𝗿𝗮𝗱𝗲𝗿𝗧𝗼𝗽: https://vn.tradertop.net/
𝗬𝗼𝘂𝘁𝘂𝗯𝗲: http://bit.ly/yttdv
𝗙𝗮𝗰𝗲𝗯𝗼𝗼𝗸: http://bit.ly/groupfbtdv
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.