BINANCE:BTCUSDT   Bitcoin / TetherUS
Giá H4 đang có xu hướng đi ngang trong vùng giá 37000 - 45000.
ngoài ra hiện tại đang rất nhiều nơi ủng hộ tiền điện tử cho Ukraina, nên khả năng vẫn còn dư địa để BTC đi lên trong thời gian tới.

Nhận định buy limit
tại 38500
SL 36500
TP 44500

Lưu ý: Đây là nhận định dựa trên kinh nghiệm cá nhân của mình, không phải là lời khuyên đầu tư. Mong các bạn dùng để tham khảo và chỉ nên theo khi thấy phù hợp với nhận định của các bạn!

Cám ơn các bạn đã đồng hành cùng Forex - You Can.


Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.