anhchauhd2

BTC SẼ XUỐNG 11K

Giá xuống
BINANCE:BTCUSDT   Bitcoin / TetherUS
BTC đã phá vỡ kháng cự 40k và điểm đến là 11k,cùng chở btc về đồ đá nào ae
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.