A_Luan26

Tình hình Bitcoin hôm nay

BYBIT:BTCUSDT.P   BTCUSDT Perpetual Contract
Sau một đợt điều chỉnh khá mạnh hôm qua,sáng nay xuất hiện hai nến xanh ,nến sau cao hơn nến trước,mua nhẹ được rồi anh em.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.