TraderTop-net

Bitcoin trung hạn theo Price Action - Vì sao Bò nên tạm dừng?

Giá xuống
BINANCE:BTCUSDT   Bitcoin / TetherUS
Một số lý do về mặt PTKT khiến tôi cho rằng đã đến lúc ngưng mua Bitcoin ( BTCUSDT ) trong trung hạn.
1. BTCUSDT đã lên đến vùng của đường trendline giảm nối 2 swing high chéo từ trên xuống
2. BTCUSDT đã đi đủ mục tiêu A'=A sau khi break lên vùng kháng cự tại trên 4400.
3. BTCUSDT đang retest lại vùng kháng cự khá mạnh quanh 5780 - 6120. Vùng này là hỗ trợ mạnh cũ nay chuyển thành kháng cự - một đặc tính của PTKT.
4..Vùng 6000 là một round number - vùng số tròn - mạnh về mặt tâm lý.
5.Cấu trúc giảm giá là mô hình sóng wolfe giảm - bearish wolfe wave - được đánh số 12345 đã hình thành. Cấu trúc này có thể xem là cấu trúc 3 nhịp đẩy đảo chiều - 3 pushes reversal - một cấu trúc đảo chiều xu hướng từ tăng sang giảm.
6.Từ khi bắt đầu giai đoạn tăng ở vùng quanh 3k3 đến nay, BTCUSDT chưa hề có đợt điều chỉnh mạnh nào. Có thể BTCUSDT dễ rơi vào trạng thái overbought - quá mua.
7. BTCUSDT hiện đang nằm ngoài band trên của Keltner Channel - một dấu hiệu overbought nữa.
Từ 7 điểm về PTKT nói trên, tôi cho rằng BTCUSDT sẽ gặp nhiều khó khăn nếu muốn xuyên thủng lên trên 6100 một cách mạnh mẽ. Có thể đảo chiều chưa xảy ra nhưng BTCUSDT sẽ đi vào 1 giai đoạn sideway đi ngang để tích lũy trước khi chọn hướng đi mới.

Nhìn chung, nếu đã mua từ dưới và có 1 chút lợi nhuận, vùng giá trên 5900 là vùng tốt để chúng ta rời tiệc dần dần, đề phòng có 1 đợt giảm giá. Đi từ 3150 đến 5900, BTCUSDT đã đem đến nhiều niềm vui cho anh em crypto rồi. Thôi bây giờ thoát ra dần đợi cơ hội mua thấp khác cũng được anh em ạ.

Happy and safe trading các anh em crypto thiện lành !!!

➡️𝗦𝗔́𝗖𝗛 𝗧𝗥𝗔𝗗𝗜𝗡𝗚 𝗖𝗨̉𝗔 𝗧𝗥𝗔𝗗𝗘𝗥 𝗤𝗨𝗔̉𝗡 𝗟𝗬́ 𝗤𝗨𝗬̃ 𝗧𝗥𝗜𝗘̣̂𝗨 Đ𝗢̂: https://cutt.ly/danh-bai-fx
𝗧𝗿𝗮𝗱𝗲𝗿𝗧𝗼𝗽: https://vn.tradertop.net/
𝗬𝗼𝘂𝘁𝘂𝗯𝗲: http://bit.ly/yttdv
𝗙𝗮𝗰𝗲𝗯𝗼𝗼𝗸: http://bit.ly/groupfbtdv
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.