bitmastervn

BTCUSD Short 48300

Giá xuống
bitmastervn Cập nhật   
HUOBI:BTCUSDT   Bitcoin / Tether USD
BTC có vẻ đang tạo 1 cái bẫy ở trên 48k-50k. Nếu giá tụt xuống dưới 48k, local top được xác nhận.
Nếu thủng 44k, downtrend tiếp tục. Mục tiêu là 37k và 27k

BTCUSD Short 48300. TP 37000, 27000
Giao dịch được đóng thủ công:
Đóng lệnh tại Entry.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.