TraderTop-net

Bitcoin 23/10 - Gãy mô hình 123, BTCUSDT gặp nguy hiểm gì?

Giá xuống
TraderTop-net Premium Cập nhật   
BINANCE:BTCUSDT   Bitcoin / TetherUS
Nếu anh em còn nhớ bài phân tích sáng qua về việc xuất hiện mô hình nến nguy hiểm (được đánh dấu bằng các mũi tên chỉ xuống màu xám lớn), chúng ta sẽ thấy rằng một cảnh báo đã được thị trường gửi gắm và sự đảo chiều rốt cuộc đã đến. Như vậy, 3 lần liên tiếp mô hình nến này thành công trong việc "tiêu diệt" đội Bò.

Tại thời điểm hiện tại, chúng ta cũng chứng kiến luôn mô hình price action là mô hình 123 đã hoàn tất. Theo lý thuyết mô hình này, việc BTCUSDT cắt xuống dưới đáy số 2 là sự xác nhận mô hình xong. Cú break xuống này diễn ra bằng một nến lớn, volume cao nên khả năng đây là cú break hợp lệ. Xong mô hình này, hướng giảm cho BTCUSDT trở nên rõ nét hơn. Kèo bán cho BTCUSDT trong hôm nay thuận hơn kèo mua nhé anh em. Mục tiêu trước mắt có thể là đáy cũ.

Đầu ngày tạm thời vậy nhé.

Happy and safe trading anh em crypto thiện lành !!!
Bình luận:
Mời anh em cập nhật bài mới tại đây


➡️𝗦𝗔́𝗖𝗛 𝗧𝗥𝗔𝗗𝗜𝗡𝗚 𝗖𝗨̉𝗔 𝗧𝗥𝗔𝗗𝗘𝗥 𝗤𝗨𝗔̉𝗡 𝗟𝗬́ 𝗤𝗨𝗬̃ 𝗧𝗥𝗜𝗘̣̂𝗨 Đ𝗢̂: https://cutt.ly/danh-bai-fx
𝗧𝗿𝗮𝗱𝗲𝗿𝗧𝗼𝗽: https://vn.tradertop.net/
𝗬𝗼𝘂𝘁𝘂𝗯𝗲: http://bit.ly/yttdv
𝗙𝗮𝗰𝗲𝗯𝗼𝗼𝗸: http://bit.ly/groupfbtdv
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.