vtswq88w3q1ggym

Nhận định của Trí về thị trường từ 24/9 đến hết tháng 9/2021

BINANCE:BTCUSDT   Bitcoin / TetherUS
Nhận định chung về BTC trong vòng 5 ngày tới.
Kết thúc xu hướng giảm và bắt đầu xu hướng tăng trở lại, tuy nhiên đến vùng Fibonaci 0.5 kết hợp với đường trend line thì sẽ quay đầu nhẹ, sau đó tăng tiếp.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.