hg8816

2021-09-22 - Xu hướng BTC

BINANCE:BTCUSDT   Bitcoin / TetherUS
43 lượt xem
0
- Giá nằm dưới ema 34/89 trên khung 15m, 1h, 4h, 1d
- RSI dưới 50 trên khung 15m, 1h, 4h, 1d
- Lưu ý tín hiệu hội tụ khung 1h