dphong2710

plan cho btc sắp tới

BINANCE:BTCUSDT   Bitcoin / TetherUS
như vậy là btc đã phá nền giá vùng 39k hướng đến cản ngày cuối cùng. Khung Week đang hướng đến giá mở cửa cuối cùng >> cùng nhau đợi xem phản ứng giá ở đây sẽ như thế nào nhé! nếu giá phá được khung này thì chúng ta có thể short đươc rồi
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.