MexcieZ

BTC Daily Updates 5/5

BINANCE:BTCUSDT   Bitcoin / TetherUS
- Break kênh giá hợp thức hóa tin tức của FED tối qua, trùng hợp không anh em, thị trường này ưa "trùng hợp" như vậy đó hahaha.

- Tiếc là giá không quay về test lại RSI lần nữa, nhưng hôm qua cũng đã nói là lực bán yếu dần rồi nên thà đứng ngoài xem hoặc thử long x nhỏ gồng chứ short ăn bữa giờ rôi không nên tham nữa.

- Giờ chờ BTC quay về test 39k-39k3 có thể xem xét lên thuyền và long Alt có setup đẹp nhé, đà này bật ít nhiều cũng 42-43k chứ nhỉ, nén bữa giờ rồi.

- Hiện tại giá pump là do theo news nên rất sợ bị xả, nên cứ đợi giá quay về rồi x nhỏ gồng, chừng nào đóng nến trên 40k3-40k5 mới thực sự an tâm là kết thúc đà giảm nhé, đừng đi đòn bẩy cao bây giờ.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.