UnknownUnicorn33751040

Đây là ý tưởng dài hạn của BTC/USDT

BINANCE:BTCUSDT   Bitcoin / TetherUS
Đây là ý tưởng dài hạn của BTC/USDT
BTC sẽ có sóng hồi lên vùng 50-51k trước khi có sóng điều chỉnh trở lại vùng 30k hoặc sâu hơn là 20k
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.