MexcieZ

BTC Daily Updates 14/3

Giá xuống
BINANCE:BTCUSDT   Bitcoin / TetherUS
- Như đã nói ở post trước, BTC vẫn đang sideway trong 37x-40x, biên độ rủi ro cho cả phe long lẫn short

- Khung lớn nhìn không rõ nhưng mở khung nhỏ ra sẽ thấy nến rút râu rất nhiều, cứ lên là bị xả xuống

- Những đoạn hồi lên chủ yếu do RSI khung nhỏ về chạm 30 bật hồi lại, chứ xu hướng chính vẫn là giảm

- Ưu tiên short, long thì đánh ngắn ăn hồi rồi chốt

- Long: Đóng nến an toàn trên 40300
Short: 38k9-39k150
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.