Zhaobo

BTC sự cân não cho thị trường ngày đầu tháng 3/2018

POLONIEX:BTCUSDT   Bitcoin / Tether USD
TP1: 15K-17K, nếu phá 12k.
Hãy chờ đợi điều gì xảy ra tiếp theo của tháng 3 này.
Bình luận: Đã vào vùng chiến sự.
Bình luận: giảm nhẹ.
Bình luận:
Bình luận:
Bình luận: Quyết định hôm nay, bắt đầu thoát lệnh.
Giao dịch được đóng thủ công: ĐẢO CHIỀU RỚT MẠNH