satthubeophi

#BTC Symmetrical Triangle 1W hay Double Tops 1M ?

BINANCE:BTCUSDT   Bitcoin / TetherUS
BITCOIN - Nên thoát coin khi nào . Hãy cùng xem 2 kịch bản dưới đây xem khả thi không => Rồi hãy quyết định ....

BTC 1M
Với xu hướng giá hiện tại. Có thể chia làm 2 kịch bản bullish và bearish để dễ dàng nhận diện hơn.
1. Bullish:
Symmetrical Triangle 1M - 1W
Về ~37k5 ( sâu hơn là 33k5 ) -> Lên 62kxxx

2. Bearish:
Double Tops
Về 29k5 -> Lên 49kxx.

+ Hy vọng chỉ là kịch bản Symmetrical Triangle 1M - 1W để xu hướng uptrend còn quay trở lại.
+ Tùy kịch bản mà xem xét điểm thoát coin để tránh lỗ nặng hoặc tối ưu số coin.
+ ACE còn thấy khả năng nào khác , có thể comment bên dưới để cùng tham khảo và thảo luận.

Lưu ý: Đây chỉ là nhận định cá nhân. ACE tự chịu trách nhiệm với quyết định của mình. Thanks

Theo dõi nhận định hàng ngày qua:
+ Facebook: www.facebook.com/profile.php?id=100014336437756
+ YouTube : www.youtube.com/channel/UCKfwG05OgkLP-97XLO0SaBw
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.