A_Luan26

Bitcoin : Đáy sau cao hơn đáy trước

Giá lên
BYBIT:BTCUSDT.P   BTCUSDT Perpetual Contract
Sau cú giảm 4 ngày liên tục thì BITCOIN có dấu hiệu hồi phục, đã xuất hiện 1 thanh nến thoát lên bên trên của EMA21 và đường EMA có dấu hiệu dốc lên.
Nhìn tổng quan 21 nến gần nhất hiện tại thì càng nhiều nến về sau thì thấy có đáy cao hơn mấy nến trước.

Kỳ vọng Bitcoin trên khung H4 sẽ tăng giá nhẹ !

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.