HaleyPhun

BTC sóng elliott

Giá lên
BINANCE:BTCUSDT   Bitcoin / TetherUS
Ngày 14 tháng 10 năm 2021 !

Dự đoán BTC đi theo sóng elliott và tạo ATH mới.

RSI cao và gần như là ở mức quá mua nên sẽ có một đợt điều chỉnh giá xảy ra vùng đỉnh cũ của BTC .


Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.