any913107

Chờ mua BTC tại 38.200

any913107 Cập nhật   
HUOBI:BTCUSDT   Bitcoin / Tether USD
Xin chào, như chúng ta đã biết BTC đã có 1 điều chỉnh giảm theo kỹ thuật, điều chúng ta cần quan tâm là liệu BTC sẽ điều chỉnh giảm tới đâu để có thể tiếp tục trend tăng trong thời gian sắp tới
Mình đưa ra nhận định và dự đoán như trên biểu đồ.
Bình luận: Vùng hỗ trợ tiếp theo 37.500
Bình luận: Huỷ TH1 vì có vẻ vẫn short tiếp được
Bình luận: Hiện tại vẫn cứ Short thôi ae, giá hồi thì đạp giá xuống. chốt trước khi giá chạm các mốc hỗ trợ
Bình luận: Ngưng SHORT và quan sát vì nến H4 vừa đón nến pinbar tăng giá, có thể hình thành bộ nến đảo chiều
Bình luận: Ngưng vào lệnh, thị trường sideway, nến H1, H4 rút chân dài thòn lòn thì chỉ có kill future. Ai đang LONG/SHORT thì gồng, run quá thì cắt, ai chưa vô lệnh thì khoan vì thị trường chưa có xu thế.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.