nhatdang156

Biểu đồ BTC/USDT T11

BINANCE:BTCUSDT   Bitcoin / TetherUS
BIều đồ BTC trong tháng 11 này . NHững dự báo cũng như lượng tiền vào thị trường đang đi đâu ?

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.