A_Luan26

Bitcoin Hôm Nay Lên Núi Hái Chè

Giá lên
BYBIT:BTCUSDT   BTCUSDT Perpetual Contract
32 lượt xem
0
Bitcoin sau cú điều chỉnh về 60.000 đã lập tức đẩy lên 62.000 bằng 1 nên Bullish Marubozu mạnh mẽ ,đóng nến biên trên EMA21. hãy mua lên ngay, kỳ vọng 66.000
Stoploss dưới thanh nến bearish Marubozu .