Phamdong1969

BTC có sóng hồi ngắn trước khi giảm mạnh

BINANCE:BTCUSDT   Bitcoin / TetherUS
Trên đồ thị ngày giá BTC vẫn hướng xuống
dải bpllinger bóp lại cho thấy một hai ngày tới sẽ có những biết động mạnh.
Trên đồ thị 4h đang cho xu hướng phục hồi.
Theo chúng tơi nhận định có thể giá BTC sẽ hồi lên vùng 8900$ - 9000$ trước khi giảm mạnh.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.