hg8816

2021-09-20 - Xu hướng BTC

BINANCE:BTCUSDT   Bitcoin / TetherUS
83 lượt xem
0
- Giá nằm dưới ema 34/89 trên khung 15m, 1h, 4h, 1d
- RSI dưới 50 trên khung 15m, 1h, 4h, 1d
- Lưu ý tín hiệu phân kỳ khung 1h, 4h